kūnas

kūnas
kū́nas sm. (1) , (3) Als, Slnt 1. SD28, BPII151, DP577 žmogaus ar gyvulio organizmas: Išsenka žmogaus kū́nas ant senatvės ir tampa kaip kriautis J. Motutė, netikėtai pajutusi kojose ir visame kūne jėgą, įbėgo į priemenę A.Vencl. Prasto darbininko kūnas jautė besiartinantį pavasarį P.Cvir. Pagijo kūnas, bet ne dvasia J.Bil. Ir iš dirvų sodri drėgmė į mano kūną smelkias K.Kors. Stori pašukiniai marškiniai nežmoniškai brūžino kūną J.Balt. Rods, sveiks kū́ns, kurs vis šokinėdams nutveria darbus, yr didžiausi bei brangiausi dovana K.Donel. Jie kūną jau subrendę . Dvasė noringa, bet kū́nas silpnas K. Kūns pavirs ing žemės dulkes 413. Virto kūnẽlis kaip ąžuolėlis, lėkė galvelė kaip kopūstėlis JD1174. Neįžagto kūno SD38. Taipo tur vyrai mylėti savo moteris kaip savo pačių kūnus 33. Dievs duost … kiekvienam grūdui savą kūną DP585. Baudžiavos laikais valstietis galėjo būti dvarininko nubaustas kūno bausme . | prk.: Klemas mato, kad tamsus lėktuvo kūnas lekia į juos visiškai tiesiai J.Dov. ^ Nemaniau į tokį kū́ną pavirsti (sustorėti) kaip dabar Šauk. Reik ant kūno ir į kūną (reikia ir drabužio, ir maisto) N. Kur dūšia mėgsta, čia kūnas tarpsta B. Sveikame kūne sveikas ir protas Sim. Kūnas krauju teka B. Viršuj kūnas, viduj marškiniai (žvakė) Kp. Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, niekas nemato, bet visi girdi (aidas) Mrk. 2. fiz. susijusių tarp savęs materialinių dalelių sistema: Kietas, skystas kū́nas . Dujiniai kūnai . 3. kuo nors užpildyta erdvės dalis, medžiaga, daiktas: Medžiagos dalis, apibrėžta erdvėje, moksle vadinama kūnu . Geometrinis, fizinis (gamtos) kūnas Z.Žem. Prekės atsiranda vartojamųjų verčių arba prekių kūnų forma, kaip kad geležis, audeklas, kviečiai ir t. t. . Dangaus kū́nai (planetos, žvaigždės) . Pritaikius teleskopą dangui stebėti, prasidėjo naujų pasaulio kūnų atradimai P.Slavėn. 4. R241 numirėlis, lavonas: Tik iš ryto neverčiamas eglelių parnešė ir vežimą pataisė kūnui vežti LzP.
◊ į kū́ną eĩti tukti: Geras valgis gerai ir kū́nan eĩna Vj.
kū́ną paim̃ti nutukti: Kad ėstų kiaulė, veikiai paim̃tų kū́ną Šts. (kieno)
kū́nas ir kraũjas (káulas ir kū́nas) giminaitis: Nesa jis yra mūsų brolis, mūsų kūnas bei kraujas BB1Moz37,27. Tu esi mano kaulas ir kūnas BB1Moz29,14.
kū́nu tàpti išsipildyti, realizuotis: Jo balsas (žodžiai) jau kūnu tampa J.Jabl. | Žodis kūnu tapęs est VoK59.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • kunaš — kùnāš m <G kunáša> DEFINICIJA zool. australski tobolčar zvjeraš (Dasyurus viverrinus) [kunaš bjelopjegavi] …   Hrvatski jezični portal

 • kùnāš — m 〈G kunáša〉 zool. australski tobolčar zvjeraš (Dasyurus viverrinus) [∼ bjelopjegavi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kūnas — statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – alkūninis riešakaulis …   Paukščių anatomijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis kvėpavimo aparatas atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – kaušinė kremzlė …   Paukščių anatomijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis kvėpavimo aparatas atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – priešžiedinė kremzlė …   Paukščių anatomijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis kvėpavimo aparatas atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – žiedinė kremzlė …   Paukščių anatomijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Basihyoideum; Corpus ryšiai: platesnis terminas – poliežuvinis aparatas siauresnis terminas – liežuvinė atauga …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – I–V pėdos kaulai siauresnis terminas – III pėdos kaulo šiurkštuma siauresnis terminas – išorinis paviršius siauresnis terminas – padinis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – kankorėžinė liauka …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – pamatinis pleištakaulis siauresnis terminas – miego arterijos vaga siauresnis terminas – turkiškasis balnas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • kūnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Corpus ryšiai: platesnis terminas – pirmasis–penktasis plaštakos kaulai siauresnis terminas – išorinis kraštas siauresnis terminas – priekinis paviršius siauresnis terminas… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”